Sağlık Taraması – Çare Doktorları
  • PROFİLİM

Giriş Yap
Sağlık Taraması

Suya Bağlı Hastalıkların Tedavisi ve Genel Sağlık Taraması

Her yıl 5 milyon insan, su ve suya bağlı (sıtma, kolera, tifo, dizanteri vb.) hastalıklardan vefat ediyor. Dünya üzerinde 1 milyar insan temiz suyaulaşamıyor ve her 20 saniyede 1 çocuk susuzluk veya suya bağlı hastalıklardan dolayı daha büyüyemeden dünyadan hızlıca göç ediyor.
 
Afrika köylerinde tarım ve hayvancılığın neredeyse hiç olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bölgede yeterli su kaynağı yoktur. Su olmayınca hayat da olmaz. Köylüler evlerini sürekli terk ederek suyun olduğu bölgelere göç etmek zorunda kalıyor. Bölgedeki su kaynakları yeterli olmadığı için de insanlar sürekli göç ediyorlar ve bu göçler sırasında suya bağlı hastalıklardan vefat sayısı ciddi boyutlara ulaşıyor.
 
Açlık ve susuzluğa bağlı hastalıklardan dolayı çocukların vücutlarında ödemler çıkmaya başlıyor. Susuzluk öyle boyutlara ulaşıyor ki insanlar mecburiyetten kirli su tüketmek zorunda kalıyor ve bu durum da ölümcül kolera hastalığına sebep oluyor.  Sağlık imkânlarının kısıtlı olduğu -hatta bazen hiç olmadığı- bu bölgelerde uygun tedavi yapılamadığı için binlerce hatta bazen yüz binlerce insanın suya bağlı hastalıklardan vefat ediyor.
 
Çare Derneği olarak sağlık kamplarında genel sağlık taramalarının yanı sıra bölgenin kurak olması sebebi ile sık karşılaşılan suya bağlı -sıtma, kolera, tifo ve dizanteri gibi- hastalıkların da taraması yapıyor ve gerekli tedavileri uyguluyoruz. Afrika’nın çeşitli ülkelerinde (Çad, Kamerun, Burkina Faso, Uganda, Kenya vb.) insanlar su yüzünden köylerinden göç etmesin diye de sizlerden gelen bağışlarla su kuyuları açıyoruz. Açtırdığımız bu su kuyularının etrafında yeşeren hayatlara şahit oluyoruz; yeryüzünde kimse susuzluktan ölmesin diye, insanlar evlerini köylerini suya ulaşmak için terk etmesinler diye, su kuyularını açmaya devam edeceğiz.