Hakkımızda - Kurumsal | Çare Doktorları
  • PROFİLİM

Giriş Yap
KURUMSAL

Hakkımızda

ÇARE Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, Dünyanın dört bir yanında insanlığın saadeti için birçok proje, yardım ve hizmetlerde bulunmuş gönüllülerin, yaptıkları yardımları resmi bir çatı altında devam ettirmek için bir araya gelmesiyle 2009 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Merkezi İstanbul Bağcılar'da bulunan Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, Asya, Afrika ve Uzakdoğunun farklı ülke ve bölgelerinde bilhassa mazlum ve azınlık müslüman kabileler arasında Türkiye'mizin bayrağını dalgalandırmakta, ecdadımızdan tevarüs eden mesuliyet ve yardımlaşma bilinci ile ulusal ve uluslararası alanda kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Derneğimiz, dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalmış, yurtları ellerinden alınıp mülteci durumuna düşürülmüş, felakete uğramış, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş; maddi ve manevi dertlerden muzdarip tüm insanları insani yaşam seviyesine ulaştırmak ve bu insanların eğitim ve gıda başta olmak üzere maddi ve manevi dertlerine çare olabilmek için çalışmaktadır.