Çare Doktorları Sağlık Yolunda - Haberler | Çare Doktorları
 • PROFİLİM

Giriş Yap
Haberler
 • 01.png
Çare Doktorları Sağlık Yolunda
30.10.2019

Çare Doktorları, Afrika Kıtası’nda yeterli sayıda doktor ve malzeme olmamasından dolayı tedavi edilemeyen hastalara yönelik çeşitli sağlık dallarında, gönüllü sağlık çalışanları ile medikal kamplar düzenlemekte ve gerekli ilaç, malzeme ve ameliyat desteğini sağlayarak; dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin yalnızca ihtiyaca dayalı olarak sağlık hizmeti sunmaktadır.

Gönüllü Çare Doktor’larımızın faaliyet gösterdiği önemli noktalardan biri olan Afrika Kıtası, dünyanın en dramatik sağlık krizi ile karşı karşıya olduğu dört bir yanı çöllerle çevrili, nehirleri dahi bulanık akan, insanların yoksulluktan perişan olduğu, ve hijyen kurallarına rastlanılmayan sağlıksız bir coğrafya… Afrika Kıtası, küresel hastalık yükünün dörtte birini oluşturmasına rağmen, dünyadaki doktorların sadece % 2’sine sahip bir bölgedir. Dahası, kıta hayatını tehdit edici bulaşıcı hastalıklarla mücadele ederken, bulaşıcı olmayan hastalıkların yükselişiyle birçok karmaşık zorlukla karşı karşıya kalması sağlık alanında dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu yer olmasına sebeb olmuştur. Çare Doktorları tam da bu esnada bölgede yapmış olduğu genel sağlık taramaları ile mazlumların yaşam standartlarını yükseltmektedir. Bölgede düzenlediği büyük cerrahi kamplar ile hayatında neredeyse hiç doktor yüzü görmemiş birçok hastanın ameliyatlarını yaparak nice mazluma şifa vesilesi olmuştur.  

Afrika’da her 10 bin kişiye 2 doktor ve 3 hemşire/ebe düşmektedir. Bununla birlikte; düşük ve orta gelir düzeyindeki 13 ülkede, 1 milyon nüfusa ortalama 1 hastane bile düşmemektedir.

Afrika Kıtası’nın önemli ülkelerinden biri de Kenya’dır.  Kenya’da nüfusun sadece %30,1'i tam teçhizatlı sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ülke içerisinde ishal, hepatit, tifo, sıtma, humma ve kuduz çok sık görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Özellikle beslenme ve hijyen konularındaki eksikliklerden kaynaklı,çocuklarda beslenme yetersizlikleri ve enfektif hastalıklar çok yaygın.Bununla beraber yetişkinlerin yıllardır süregelen, ameliyatla çözülebilecek hastalıkları (fıtık, hidrosel, büyük tirod nodülleri, katarakt) sağlık hizmetlerine ulaşmadıklarından dolayı kronik olarak devam ediyor.

Çare Doktorları yüzlerce mazluma umut olmak için Aralık ayında “Kenya Büyük Sağlık Kampı” düzenliyor. Kenya Somali sınırında gerçekleşecek olan Sağlık Kampı’mızda şu branşlarda sağlık taramaları ve ameliyatları yapılacaktır;

 • Genel Cerrahi
 • Çocuk Cerrahi
 • Jinekolog
 • Pediatri ( çocuk doktoru)
 • KBB(Kulak, Burun, Boğaz)
 • Göz

Bölgede yapılacak ameliyatlar ve sağlık taramaları için siz gönüllülerimizin yardım yapabileceği faaliyetler şunlardır;

 • Katarakt Ameliyatı (500 TL)
 • Çocuk Maması (300 TL)
 • İlaç Paketi (150 TL)
 • Kişisel Hijyen Paketi (100 TL)

Çare Doktorları, tüm mazlum coğrafyalarda binlerce mazluma vesile olmaya, canlarımıza can katmaya ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek nice ihlaslı dualar almaya her daim devam ediyor. Dünyadaki doktorların sadece %2’sine sahip ve 1 milyon kişiye neredeyse bir cerrahın düştüğü Afrika’da yapacağınız bağışlarla birçok mazluma çare olabilirsiniz!

Paylaş